SOFTWARE PAKKETTEN


TOP-FASHION
  • Pakket voor boetieks zowel voor kleding als voor schoenen. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het optimaliseren van de bestellingen. Uitgebreide rapporteringen zijn mogelijk zowel op het vlak van bestellingen, leveringen, retours en verkopen.

  • Ons pakket TOP-FASHION

TOP-UUR
  • Pakket voor uurregistratie met daaraan gekoppeld facturatie en prestatie beoordeling van de medewerkers.

TOP-DISTRI
  • Pakket voor distributie waarbij het mogelijk is om artikelen te versnijden (bijvb. gas- of waterslangen) en de stock te beheren op basis van de restanten.
Snijders Compuservice BVSnijders Compuservice BV
Snijders Compuservice BV

ONTWIKKELING & MAATWERK

Uiteraard kan alle software ook aangepast worden aan de eigen noden of gekoppeld worden aan een boekhoudpakket dat reeds aanwezig is in de firma. Op deze wijze gaan reeds gedane investeringen in software zeker niet verloren.

Application Development

Iedere geautomatiseerde firma heeft behoefte aan software. Sommige firma's gebruiken maatsoftware in plaats van een standaardpakket om zich te onderscheiden van de concurrentie of om loonlasten te verminderen. Ook indien een firma met een specifiek automatisatie vraagstuk zit en er geen bruikbare standaardpakketten op de markt zijn, kan maatsoftware de oplossing bieden.

De basiskosten van een maatpakket zijn meestal hoger dan deze van een standaardpakket. De totale kosten zijn echter veelal goedkoper omdat een maatpakket vlotter implementeerbaar is en steeds enkel en alleen in die mogelijkheden voorziet die u nodig hebt. Ook de eindgebruikers kunnen inspraak krijgen wat de vlotheid van werken en tevredenheid achteraf uiteraard ten goede komt. Aanpassingen die u achteraf extra wenst zijn uiteraard steeds mogelijk.

Indien u ook voordelen in een maatpakket ziet, kan u steeds een beroep doen op ons. We programmeren momenteel standaard in Magic met Pervasive SQL als database.

Als u met bepaalde vragen zit betreffende software contacteer ons dan. Via een vrijblijvende behoefteanalyse kunnen we samen bepalen of we een toegevoegde waarde kunnen bieden.

Opleiding en Support

Onze supportafdeling biedt u een hele waaier van diensten.

  • Interne of externe helpdeskfunctie
  • Opleiding van uw personeel (vb: Microsoft applicaties zoals Outlook, Word, Excel)